Нүүр хуудас

Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн асуудал
×
Х.Алтай / “МХБ” ТӨХК Гүйцэтгэх захирал 01
Х.Алтай / “МХБ” ТӨХК Гүйцэтгэх захирал


Д.Гэрэлмаа / “Говь” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга 02
Д.Гэрэлмаа / “Говь” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга


“Говь” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Гэрэлмаа
Г.Мөнх-Эрдэнэ / МХЗЗСХН-ийн тэргүүн 03
Г.Мөнх-Эрдэнэ / МХЗЗСХН-ийн тэргүүн


Монголын хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа хөгжлийн нийгэмлэгийн тэргүүн, Анд-Энерги ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, “Хувьцаа ямар ашигтай вэ?” группийг үүсгэн байгуулагч Г.Мөнх-Эрдэнэ
Дүгнэлт 04
Холбогдох төлөөллүүд тус тусын өнцгөөр өөрсдийн байр суурийг илтгэсэн байгаа бөгөөд эдгээрээс төсөөтэй зүйлсийг нэгтгэн дүгнэвэл.......

Жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг зөрчигдөж байгаа түгээмэл шалтгаан нь хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдын мэдлэгийн дутмаг байдал, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд үүрэг оролцоогоо сонгодог утгаар нь хэрэгжүүлдэггүй явдал, мөн хууль эрх зүйн орчин хэдий хангалттай түвшинд байгаа ч түүнийг дагаж мөрдөх, мөрдүүлэх, хяналт тавих нэгдсэн тогтолцоо төгс бус байгаа явдал юм.
Харин компанийн засаглалын чухал асуудлуудын нэг болох жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийн асуудлыг эерэгээр шийдвэрлэснээр Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд сайнаар нөлөөлөх, Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх, Монгол Улсын эдийн засагт мөнгөний шинэ урсгал бий болох, иргэдийн санхүүгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг нэмэгдэх зэргээс гадна Монголын компаниудын засаглал сайжирч тэдний урт хугацааны хөгжилд хувь нэмэр оруулна.
0
Сэтгэгдэл үлдээх