Нүүр хуудас

Нийгмийн хариуцлагатай компаниудын үйл ажиллагаанд зохицуулагчид илүү уян хатан ханддаг уу?
Сэтгэгдэл үлдээх